Onze kinderen

ZE MOETEN NOG ZOVEEL LEREN, ONZE KINDEREN
 
lopen - stap voor stap
praten - woord voor woord
schrijven - letter voor letter
delen - een en ander
kiezen - dit of dat
oversteken - links en rechts
zwemmen - wijd en sluit
fietsen - kijk uit! kijk uit!
 
GELUKKIG DAT WE ZE MOGEN HELPEN
 
Wij moeten zoveel leren
Wij leerkrachten
 
loslaten - dag aan dag
ruimte geven - meter voor meter
prijzen - pluim na pluim
schillen - appel na appel
dragen - zorg na zorg
hopen - keer op keer
vertrouwen - altijd en altijd
 
GELUKKIG DAT ZE ONS KUNNEN HELPEN.

 

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie             22-10-2018 t/m 29-10-2018

Kerstvakantie               21-12-2018 t/m 04-01-2019

Voorjaarsvakantie      15-02-2019 t/m 22-02-2019  

Meivakantie                 19-04-2019 t/m 03-05-2019
(Pasen valt in de meivakantie)           

Hemelvaart                  30-05-2019

Pinksteren + extra      10-06-2019 t/m 12-06-2019

Zomervakantie            12-07-2019 t/m 23-08-2019