Onze kinderen

ZE MOETEN NOG ZOVEEL LEREN, ONZE KINDEREN
 
lopen - stap voor stap
praten - woord voor woord
schrijven - letter voor letter
delen - een en ander
kiezen - dit of dat
oversteken - links en rechts
zwemmen - wijd en sluit
fietsen - kijk uit! kijk uit!
 
GELUKKIG DAT WE ZE MOGEN HELPEN
 
Wij moeten zoveel leren
Wij leerkrachten
 
loslaten - dag aan dag
ruimte geven - meter voor meter
prijzen - pluim na pluim
schillen - appel na appel
dragen - zorg na zorg
hopen - keer op keer
vertrouwen - altijd en altijd
 
GELUKKIG DAT ZE ONS KUNNEN HELPEN.

 

Vakantierooster 2017-2018

Wanneer zijn de vakanties in het schooljaar 2017 - 2018?


Herfstvakantie             23-10-2017 t/m 27-10-2017

Kerstvakantie               25-12-2017 t/m 05-01-2018

Voorjaarsvakantie       26-02-2018 t/m 02-03-2018  

Paasweekend              30-03-2018 t/m 02-04-2018

Meivakantie                 27-04-2018 t/m 11-05-2018
(hemelvaart valt in de meivakantie)
           

Pinkstermaandag        21-05-2018

Zomervakantie             20-07-2018 t/m 31-08-2018