Mensen die je willen helpen als je gepest wordt:

Juf Ans

Juf Gea

Esther Willigenburg

...en natuurlijk alle andere meesters en juffen van de Bongerd!

Pest protocol verkorte versie

Lees hier de verkorte versie van ons pestprotocol.

Pest protocol:

Lees hier de inhoud van ons pestprotocol.

Wat je moet weten over pesten

Pesten

Je hebt plagen en pesten. Het verschil daartussen is groot. Kinderen die elkaar plagen, kunnen elkaar aan. Nu eens plaagt de één, dan weer de ander. Een geplaagd kind kan terugplagen. En na een tijdje maken ze het samen weer goed. Je kunt elkaar ook plagen voor de gein. Zo’n lolletje kan verkeerd vallen, maar echt verschrikkelijk is plagen niet. Je hebt zelfs leuke en vriendelijke plagerijtjes. Tegen af en toe geplaagd worden, moet je kunnen.

Pesten is altijd gemeen

Bij pesten is het anders. Als er gepest wordt, is het ene kind altijd sterker dan het andere. Het ene kind heeft grotere spierballen, een grotere mond, meer invloed. De één wint dus altijd en de ander is altijd de verliezer. Pesten gebeurt nooit zomaar eens één keertje. Een kind dat gepest wordt, is steeds het mikpunt. Daarom is pesten nooit leuk; pesten is altijd gemeen.

Pesten gebeurt vaak

Pesten komt veel voor. Een van de zes kinderen op de basisschool wordt wel eens gepest. Dat vertellen ze zelf aan mensen die er onderzoek naar hebben gedaan. Als jij wordt gepest, ben je dus niet de enige. Al lijkt dat soms wel zo. Natuurlijk is het niet normaal dat er zoveel wordt gepest. Pesten is verschrikkelijk en er moet zo gauw mogelijk iets tegen gedaan worden.

Kinderen pesten op allerlei manieren

Een kind dat pest kan duwen, aan haren trekken of knijpen. Sommige pestkoppen spugen en slaan en schoppen. Maar ook op andere manieren kunnen pesters iemand het leven zuur maken. Bijvoorbeeld door een kind vaak uit te schelden of uit te lachen of hun mooiste spulletjes kapot te maken. Door gemene dingen te zeggen. Of ervoor te zorgen dat een kind nooit mee mag doen in de groep. Zonder iemand ook maar met één vinger aan te raken, kunnen pestkoppen verschrikkelijk vals zijn.

Wie wordt gepest?

Je kunt gepest worden om je uiterlijk, om je dure of juist om je goedkope kleren. Je kunt ook worden gepest omdat je slim bent. Of omdat je juist niet zo slim bent.  Als je dan reageert door te huilen, hard weg te hollen, driftig te worden, hebben ze hun zin. “Dat is leuk, die blijven we pesten”.

TIPS voor kinderen die worden gepest

Als je wordt gepest, denk je misschien dat het nooit op zal houden. Het is ook niet gemakkelijk om pesten te stoppen, maar het kan wel. Maar jij kunt dat niet in je eentje. Anderen moeten je daarbij helpen. Hier vind je een aantal tips op een rijtje. Er zit vast wel een goed idee bij dat jij kunt gebruiken.

 Praten lucht op

  • Misschien wil je het liefst dat stomme gepest vergeten, er niet meer aan denken en er niet over praten. Dat is wel logisch, maar als jij niets vertelt, zal het pesten ook nooit ophouden.
  •  Lucht je hart bij iemand die je aardig vindt. Je kunt eventueel zeggen dat die het (nog) aan niemand mag doorvertellen. Je zult merken wat een opluchting het is dat je het aan iemand hebt verteld, ook al is er niet meteen een oplossing.

 Praten, met wie?

  • Probeer erover te praten met iemand van jouw leeftijd. Misschien heb je een vriend of een vriendin die snapt hoe rot het voor je is. Of misschien krijg je zo’n vriend of vriendin.
  •  Probeer erover te praten met een volwassene die je zelf uitkiest: je eigen meester, de juf die je vorig jaar had, je vader of je moeder, je lievelings-oma. Sommige volwassenen zijn vroeger ook gepest. Die snappen het goed en ze weten misschien iets wat je ertegen kunt doen.
  • Sommige kinderen willen liever niet dat hun ouders er zich mee bemoeien. Daarom praten ze er niet met hun ouders over. Dat hoeft ook niet meteen, maar een keer zul je het toch aan je ouders moeten vertellen. Want ook zij moeten meehelpen om dat pesten te stoppen. Misschien hebben zij wel goede ideeën.
  • Soms kan het helpen om voor jezelf wat op te schrijven in een dagboek of in zomaar een schriftje. Als je een opstel voor school moet schrijven kan het bijvoorbeeld over pesten gaan.

 Wat kan ‘De Bongerd’ voor je doen?

 Als je gepest wordt, kun je natuurlijk altijd naar je eigen juf of meester gaan om het te vertellen en om hulp te vragen. Vind je dat lastig dan kun je met je probleem terecht bij juf Ans of juf Gea. Zij zijn de aanspreekpunten binnen school over het onderwerp ‘pesten’.