Onze kinderen

ZE MOETEN NOG ZOVEEL LEREN, ONZE KINDEREN
 
lopen - stap voor stap
praten - woord voor woord
schrijven - letter voor letter
delen - een en ander
kiezen - dit of dat
oversteken - links en rechts
zwemmen - wijd en sluit
fietsen - kijk uit! kijk uit!
 
GELUKKIG DAT WE ZE MOGEN HELPEN
 
Wij moeten zoveel leren
Wij leerkrachten
 
loslaten - dag aan dag
ruimte geven - meter voor meter
prijzen - pluim na pluim
schillen - appel na appel
dragen - zorg na zorg
hopen - keer op keer
vertrouwen - altijd en altijd
 
GELUKKIG DAT ZE ONS KUNNEN HELPEN.

 

Goede doelen

Elke maandag nemen de kinderen van de Bongerd geld mee naar school voor de goede doelen. Vele kleintjes maken één grote.

We sparen het liefst voor lokale projecten. In het komende schooljaar is dat in elk geval voor de lokale actie van de Schoenendoos, die georganiseerd wordt door de plaatselijke kerken. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte over nieuwe projecten. We hopen dat vele kinderen op de maandag hun steentje zullen bijdragen.

Actie schoenendoos

Schoenmaatjes
 
Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau: Schoenmaatjes is dé kans voor kinderen om iets concreets te doen voor kansarme leeftijdsgenootjes wereldwijd. Als Schoenmaatje vullen zij een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. 

Het is hartverwarmend om te zien hoe blij de kinderen met hun schoenendoos zijn. Zo'n persoonlijk gebaar van een kind uit Nederland maakt diepe indruk! 
Schoenmaatjes probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsprojecten in verschillende landen. Voor de uitdelingen werkt Edukans samen met lokale partnerorganisaties. De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen, opvangcentra voor straatkinderen etc.