Onze kinderen

ZE MOETEN NOG ZOVEEL LEREN, ONZE KINDEREN
 
lopen - stap voor stap
praten - woord voor woord
schrijven - letter voor letter
delen - een en ander
kiezen - dit of dat
oversteken - links en rechts
zwemmen - wijd en sluit
fietsen - kijk uit! kijk uit!
 
GELUKKIG DAT WE ZE MOGEN HELPEN
 
Wij moeten zoveel leren
Wij leerkrachten
 
loslaten - dag aan dag
ruimte geven - meter voor meter
prijzen - pluim na pluim
schillen - appel na appel
dragen - zorg na zorg
hopen - keer op keer
vertrouwen - altijd en altijd
 
GELUKKIG DAT ZE ONS KUNNEN HELPEN.

 

Welkom op de pagina van de oudderraad.


Wie zitten er in de ouderraad in 2017-2018

      
 
Voorzitter:                      Annet op den Dries
Penningmeester:           Wendy Haselhorst
Secretaresse:                 Marlon Kamerling

Leden oudergeleding:    John Pijpstra
                                   Sebastiaan Veldhuizen
                                   Wilfred Beuker
                                   Martijn Bosch
                                   Desiree Pastink
                                         
Teamleden:              Marieke Hemmekam
Henk wessels
 


Wat doet de ouderraad?

We komen ongeveer zeven keer per jaar bij elkaar om te vergaderen, om 
verschillende activiteiten te kunnen realiseren. 
Zoals: Sinterklaasfeest, Kerstviering, Paasontbijt, Avondvierdaagse en
het schenken van koffie en limonade bij verschillende activiteiten.

Een groep enthousiaste ouders vindt het leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de school !


Heeft u vragen aan de ouderraad?

Spreek ons dan aan op het schoolplein of neem via de telefoon contact met ons op. Voor de nummers zie de school kalender. 


Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage:

Ieder jaar wordt er aan de ouders weer een  bijdrage gevraagd t.b.v. het ouderfonds. Deze vrijwillige bijdrage is voor elk kind € 20,-.
Uit deze gelden zullen zaken worden bekostigd waarvoor de school geen vergoeding ontvangt van de rijksoverheid.
Te denken valt o.a. aan: het sinterklaasfeest, de kerst- en paasvieringen en de sportdag.
De ouders die tijdens het schooljaar hun kind bij ons op school plaatsen, betalen een gedeelte van het jaarbedrag.
De ouderbijdrage wordt middels een machtiging bij u geïnd door de penningmeester van de ouderraad.