Contact:

Basisschool de Bongerd
Zuidelijke Hoofddijk 3
7443 RS Nijverdal
0548-610722
info@bongerd-ikt.nl
 acebook

De eerste keer naar school

…en dan ineens is je kind al bijna vier jaar en mag het naar de basisschool….

Maar, welke school dan?

Welke basisscholen zijn er allemaal in de buurt?

Welke school is het beste voor mijn kind?

Wat zijn de schooltijden van de basisschool?

Hoeveel kost de basisschool eigenlijk?

Kan mijn kind ook overblijven op de basisschool?

 Zo maar een aantal vragen waar je als jonge ouder graag een antwoord op wilt. De beste manier om deze en andere vragen beantwoord te krijgen is een bezoekje aan de school. Henk Wessels, de directeur van de Bongerd, nodigt u van harte uit om een afspraak te maken voor zo’n vrijblijvend kennismakingsbezoek.

Voor diegenen die niet in de gelegenheid zijn om zo’n afspraak te maken, volgt hieronder  een korte typering van de Bongerd.

*Op de Bongerd gaat het om PLEZIER en PRESTATIE. Vanuit een goed pedagogisch klimaat mag je van kinderen ook prestaties verwachten!

* De Bongerd is een brede zorgschool, d.w.z. we maken ons zo breed mogelijk om ook ruimte te bieden aan zorgleerlingen en leerlingen met een rugzakje (LGF). Dat betekent voor de overige leerlingen dat ze leren omgaan met kinderen met beperkingen ( en dat vinden we belangrijk).

* Er zijn ook leerlingen die meer kunnen dan anderen, meerbegaafd zijn of misschien zelfs wel hoogbegaafd. Voor hen zijn er plusgroepen, waarin ze op niveau worden uitgedaagd.

* Aan de Bongerd is ook een kindercoach verbonden. Zij heet Helene Wolters en ze begeleidt kinderen die het even moeilijk hebben, die even niet zo lekker in hun vel zitten of problemen hebben. Door creatief spel en / of gesprekken lukt het vaak om in een aantal sessies een kind net die steun te geven die het even nodig had.

* De Bongerd heeft 2 Interne Begeleiders, Ans de Gooijer en Dini Klein Meulekamp. Zij zijn verantwoordelijk  voor de leerlingenzorg. Zij voeren gesprekken met ouders, leerkrachten en externe ondersteuners (fysiotherapie, logopedie, ortho-pedagoog).
In alle gevallen geldt : zodra er extra zorg is om een kind, worden ouders hierbij betrokken.

* Naast de cognitieve ontwikkeling is er ook veel aandacht voor sociale en creatieve ontwikkeling. Er is een leerlingvolgsysteem voor de cognitieve vakken (taal, lezen, rekenen), maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling ( het welbevinden).

* Contacten met ouders vinden we belangrijk. De drempels van de school zijn dan ook laag. We nodigen u graag uit op school voor voortgangsgesprekken over uw kind, maar nodigen ons ook graag zelf uit voor een huisbezoek bij u thuis.

* Kinderen die tussen de middag willen overblijven kunnen voor een geringe vergoeding( € 2) op de schoolzolder terecht. De TSO wordt begeleid door ouders.

* De Bongerd hanteert voor de schooltijden het Hoorns model. Dat betekent dat alle leerlingen dezelfde schooltijden hebben en dat de vrijdagmiddag om 12.30 uur iedereen aan het weekend kan beginnen. De overige schooltijden zijn :
maandag, dinsdag en donderdag : 8.30 – 12.00 en 13.00 – 15.15 uur
woensdag en vrijdag : 8.30 – 12.15 uur

* Op de Bongerd worden tal van buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Een kleine greep : theatervoorstellingen, creatieve / muzikale workshops, sportdagen, diverse sporttoernooien, schoolkamp/schoolreizen, excursies, enz.

* Ouders zijn op de Bongerd actief als lid van de Ouderraad of Medezeggenschapsraad. Daarnaast kun je ook groepsouder worden of deel uitmaken van de decoratiecommissie.

Het motto van de Bongerd is :

                              De Bongerd... daar groei je!!!