Nieuws van de Bongerd

Klik hier voor het laatste nieuws.

Musical 2018


Afbeeldingsresultaat voor betoeterd musical logo


De musical van groep 8 is geworden: Betoeterd. Bijna unaniem werd deze musical door de leerlingen gekozen. De rollen zijn verdeeld. Inmiddels zijn wij met inoefenen begonnen. Dinsdag 17 juli is het afscheid van groep 8 gepland. Groep 8 hoopt deze prachtige musical te kunnen opvoeren in Reggesteyn-Noetsele, vanaf 19.00 uur.

"Betoeterd"

     https://www.repenroer.nl/betoeterd/ 


Huiswerk

Elke dinsdag                        -  Nieuwsbegrip klaar. TL-Havo-Vwo doen C.

Elke donderdag                   - Engels + Frans voor Noetsele/Greidanus uitspraak

                                               -  Engels + Duits voor Reggesteyn C/Greidanus idem.

Maandag 23 maart             -  Bloon 2x geoefend hebben.

Woensdag 25 april              - Stellen opdrachten ingeleverd hebben.


11 april                                 -  Scène 1 t/m 9 kennen.

16 mei                                   -  Scène 1 t/m 18 kennen.

6 juni                                     -  Alles kennen.                       

                                        

                                        

                                       
Toetsen

Dinsdag 24 april                      -  Toets geschiedenis, blok 1


AgendaVan het VO

Reggesteyn:

18 juni, berichtgeving omtrent definitieve plaatsing + uitnodiging lln.

Waerdenborch Holten:

Woensdag 20 juni: 13.30 uur - 16.00 uur, kennismaking nieuwe leerlingen.

                                  19.30 uur, kennismaking ouders nieuwe leerlingen.

Pius x Rijssen:


"Zo doen wij dat in de klas".

Werkwoordspelling:

regel 1 = bepaal de persoonsvorm(en) in de zin, door de zin in de andere   

              tijd te zetten. Wel pers. vorm? Bepaal de tijd en ga naar r 2 of r 3.

              Is een woord geen pers. vorm: het woord verlengen om te kijken of het

              met een t of een d geschreven wordt.  (of gebruik 't kofschip).

regel 2=  Tegenw. tijd = "lopen" invullen.

regel 3=  verl. tijd: Is het werkwoord sterk of zwak?

              sterk w.w.: schrijf het woord volgens de gewone spellingsregels. (simpel)

              zwak w.w.: bepaald de ik-vorm. Is onderwerp enkelvoud/meervoud ?

                                enkelvoud= ik-vorm + te of + de.

                                meervoud= ik-vorm + ten of + den.

regel 4 =  Is het woord geen pers. vorm, maar bijvoeglijk naamwoord:

               de man....... de gehate man. Schrijf het woord zo eenvoudig mogelijk.

                                              

Klasbord: Altijd op de hoogte!