Nieuws van de Bongerd

Klik hier voor het laatste nieuws.

Toetsen
Agenda


Dinsdag 18 september 13.00 uur  : Dag van de Politie.

                                                               Leerlingen zijn 11.45 uur vrij. 12.45 uur vertrek.

19, 20, 21 september                       : kamp Ameland

                                                               08.15 uur met bagage op school. (Niet eerder).

                                                               Vertrek: iets na 08.30 uur.

26 september:                                   : Kinderpostzegels. Groep 8 12.00 uur vrij.

Van het VO"Zo doen wij dat in de klas".

Werkwoordspelling:

regel 1 = bepaal de persoonsvorm(en) in de zin, door de zin in de andere   

              tijd te zetten. Wel pers. vorm? Bepaal de tijd en ga naar r 2 of r 3.

              Is een woord geen pers. vorm: het woord verlengen om te kijken of het

              met een t of een d geschreven wordt.  (of gebruik 't kofschip).

regel 2=  Tegenw. tijd = "lopen" invullen.

regel 3=  verl. tijd: Is het werkwoord sterk of zwak?

              sterk w.w.: schrijf het woord volgens de gewone spellingsregels. (simpel)

              zwak w.w.: bepaald de ik-vorm. Is onderwerp enkelvoud/meervoud ?

                                enkelvoud= ik-vorm + te of + de.

                                meervoud= ik-vorm + ten of + den.

regel 4 =  Is het woord geen pers. vorm, maar bijvoeglijk naamwoord:

               de man....... de gehate man. Schrijf het woord zo eenvoudig mogelijk.

                                              

Klasbord: Altijd op de hoogte!

Nieuwe insluitcode